Budget aanvragen en declareren - Hooglands dorpsteam

vóór 15 februari 2023
Title
Ga naar de inhoud

Aanvragen Buurtbudget 2023 vóór 15 februari indienen!!!

Ja, u leest het goed. Over een aantal weken sluit de termijn voor aanvragen 2023 voor een financiële bijdrage uit het buurtbudget Hoogland. Dit zijn gelden, beschikbaar gesteld door de gemeente Amersfoort.

Iedere wijk in Amersfoort mag dit budget zelf verdelen. Hoogland wordt voor deze
regeling ook als één wijk gezien. De regels voor verdeling zijn deels door de gemeente vastgesteld. Maar ook de werkgroep Buurtbudget kan deels met eigen vastgestelde regels werken. In het verleden is altijd sprake geweest van een
sluitingsdatum voor aanvragen van 15 februari. Alleen in de afgelopen jaren is er met afwijkende data gewerkt.

Vanaf 2023 werken wij weer met een uiterlijke inleverdatum van 15 februari.
Het belangrijkste toetsingscriterium voor het kunnen verkrijgen van een uitkering uit het buurtbudget is dat er door de activiteit sprake moet zijn van een toename van de onderlinge verbondenheid in het dorp. Meer onderlinge verbinding moet een beter leefbare woongemeenschap opleveren.

Is uw project of activiteit nog niet tot in detail bekend, lever dan toch op basis van inschatting
en wel bekende gegevens een aanvraag in. Heeft u vragen, mail deze dan naar buurtbudget@hooglandsdorpsteam.nl .

Klik op de button onderaan deze pagina voor het aanvraagformulier.
Goed idee?
Kom er mee!
Wij willen graag bijdragen aan het verwezenlijken van uw activiteit!


In enkele stappen uw Buurtbudget aanvragen

De aanvrager heeft een plan (dat binnen de voorwaarden past) met een bijbehorende begroting.
U dient tijdig (vòòr de uiterste inleverdatum) een compleet ingevuld aanvraagformulier in bij
het Hooglands Dorpsteam buurtbudget@hooglandsdorpsteam.nl)
De werkgroep Buurtbudget beoordeelt de aanvraag. Bij een (gedeeltelijke) toewijzing of afwijzing krijgt u hiervan bericht.

Er zijn twee typen aanvragen mogelijk, die ieder een eigen afhandeling krijgen.

1. Sociale aanvragen, ten behoeve van ondersteuning activiteiten:
Bij sociale activiteiten staat de verbinding tussen inwoners van ons dorp centraal.
Bij sociale aanvragen voor een “straat” activiteit geldt dat uitsluitend budget kan worden toegekend voor zaken zoals bijvoorbeeld een springkussen voor de kinderen, huren van
een partytent/spelattributen, enz. U kunt geen budget voor eten en drinken aanvragen.

2. Fysieke, materiële aanvragen:
Bij fysieke en materiële aanvragen moet er vooraf aangetoond worden dat meerdere bewoners betrokken zijn én dienen bewoners handtekeningen te verzamelen bij alle betrokkenen/omwonenden om voldoende draagvlak aan te tonen. Bij fysieke aanvragen moet er tevens een duidelijk kaartje toegevoegd worden waarop staat aangegeven hoe het eruit komt te zien (bv. waar komt de prullenbak, hoe moet de speelplek ingericht worden, waar moet het bankje of de voetbaldoeltjes komen etc.). De gemeente zal bij aanvragen voor aanpassingen
in de openbare ruimte toetsen of de aanvraag uitvoerbaar is en past binnen het beleid.
Geef eveneens aan wat je zelf wilt doen om het plan te realiseren. In de besluitvorming
over de aanvraag heeft de gemeente dus ook een belangrijke stem.

Via een declaratieformulier en bijbehorende facturen kan de aanvrager zijn kosten vergoed krijgen tot het toegezegde bedrag.

Via onderstaande knoppen kunt u het aanvraagformulier en het declaratieformulier voor het Buurtbudget downloaden.

Veel succes!


Mail de ingevulde formulieren naar buurtbudget@hooglandsdorpsteam.nl
Copyright  Hooglands Dorpsteam
Terug naar de inhoud